C4 B0lknur C4 B0nce C3 B6z Tek Adam G C3 B6rmek Isteyenler Chp Nin Tarihine Baks C4 B1n